Stvaranje cakline

Posted in Top Ten, Vijesti

Amelogeneza je proces stvaranja cakline. U trenutku kad se započne odlagati caklina, preameloblasti postaju ameloblasti.
U procesu stvaranja cakline razlikujemo dvije faze: fazu izlučivanja organskog matriksa i fazu mineralizacije kroz proces sazrijevanja cakline. Proces mineralizacije cakline započinje odmah nakon odlaganja organskog matriksa pojavom kristali hidroksilapatita.
Taj se proces nastavlja sve dok se ne stvori puna debljina cakline. Ovu prvu fazu ubrzo slijedi faza caklinskog zrenja u kojoj caklina iz meke prelazi u vrlo tvrdu konzistenciju.
Sazrijevanjem se kristali cakline povećavaju, a proteini i voda
resorbiraju se u ameloblaste.
Sazrijevanje cakline traje i nakon nicanja zuba, da bi u konačnici
udio anorganskih tvari iznosio oko 96% ukupne mase cakline.