Mogu li bijeli ispuni trajati još duže?

Posted in Vijesti

Ispuni u boji zuba su privlačniji od onih sivih amalgamskih, ali problem je dugi niz godina bio kemijska veza sa zubom koja se nakon godine dana počinjala raspadati što bi dovelo do popuštanja ruba ispuna, nastanka sekundarnog karijesa i propadanja samog ispuna. Zato je dr. Franklin Tay, profesor endodoncije sa Stomatološkog fakulteta Mediciskog koledža u Georgiji, SAD, pokušao pronaći vođenu tkivnu remineralizaciju. To je proces rasta iznimno malih mineralima bogatih kristala koji su vođeni na demineralizirane praznine između kolagenskih vlakana. On zasniva sve na rastu kristala u prirodi – kao u morskim školjkama, kori jajeta i kućici puža koje su vrlo čvrste i zanimljive građe.
U teoriji kristali zarobe minerale u hibridni sloj i spriječe njihov raspad. To bi omogućilo dovođenje kristala u hibridni sloj nakon jetkanja zuba. (Izvor: Journal of the American Dental Association)