Croatia zdravstveno osiguranje

Posted in Vijesti

CROATIA OSIGURANJE

  • Ordinaciji po izboru osiguranika, koja nije ugovorna ordinacija CROATIA zdravstvenog osiguranja

Osiguranik sam plaća račun, a CROATIA zdravstveno osiguranje vrši naknadu tih troškova do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske stomatološke komore.
 
Usluge nakon prvog pregleda:
U svim ordinacijama ostale ugovorene troškove za stomatološke usluge pokrivene policom osiguranik plaća sam (cijeli račun) i u svim troškovima sudjeluje sa 30% (70% vraća osiguraniku CZO) do godišnjeg iznosa od 2000,00 kuna. CZO-u osiguranik po obavljenim uslugama dostavlja račun (sa specifikacijom obavljenih usluga, datumom, mjestom, originalnim pečatom ili žigom ordinacije te potpisom ordinirajućeg stomatologa).
 
Ugovorenu naknadu (70% od ukupnog iznosa računa) CROATIA zdravstveno osiguranje isplaćuje na račun osiguranika u roku od 14 dana od primitka zahtjeva (računa) s potrebnom dokumentacijom. 
 
Kako bi vam CROATIA zdravstveno osiguranje nadoknadila trošak potrebno je zahtjev dostaviti na adresu:

CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. 
Služba za osiguranje
Miramarska 22
10 000 Zagreb 

Mjesečna premija za Osiguranje stomatoloških usluga iznosi 31,00 kn.

 

Ugovorite policu Osiguranje stomatoloških usluga, jer Vam to dodatno olakšava financiranje.