Top Ten

Zubni implantati

Posted

Unatoč edukaciji o važnosti očuvanja oralnog zdravlja, mnogi ljudi i dalje ostaju bez zuba – većinom zbog karijesa, bolesti parodonta ili traume. Godinama su jedino rješenje za izgubljeni zub bili mostovi i proteze koji bez obzira na napredak stomatološke protetike i stomatologije uopće, pokazuju brojne žvačne, fonacijske, estetske i druge nedostatke. Radi reduciranja nedostataka standardne protetike i postizanja većega funkcijskog jedinstva proteza i stomatognatog sustava, u stomatologiji se sve više koriste implantati, koji otvaraju mogućnost da se protetski radovi, na zadovoljstvo pacijenata, isplaniraju drukčije i kvalitetnije.

Što su zubni implantati?
Zubni implantati predstavljaju nadomjestak za izgubljeni korijen zuba. Ugrađuju se u kost kako bi postali nosačem za protetske nadomjestke kao što su krunice, mostovi ili proteze. Najčešće se izrađuju od titana čija biokompatibilnost omogućava sraštavanje s kosti bez razvijanja upalnih procesa, a do odbacivanja implantata dolazi u svega 3% slučajeva što zahvate ovakvog tipa svrstava među najsigurnije u stomatologiji. Implantati se sastoje od dva dijela: analoga korijena koji nadomješta korijen zuba i ugrađuje se u kost, te od nadogradnje, dijela koji se spaja s umjetnim korijenom iznad zubnog mesa i na koji se zatim postavlja krunica.

Koje su prednosti zubnih implantata?
Zubni implantati usađuju se kad nedostaje samo jedan zub u zubnom nizu kako bi se implantacijom izbjegla preparacija zdravih susjednih zuba (brušenje) i izrada mosta.
Zatim, implantati nude mogućnost nadoknade upravo onih zubi koji nedostaju kako bi se mogao izraditi fiksni protetski nadomjestak i tako izbjeći nošenje djelomične mobilne proteze.
Osim u tim situacijama, implantati se ugrađuju i potpuno bezubim pacijentima koji često imaju problema s nošenjem potpunih mobilnih proteza. Implantati su u tim slučajevima posebno zahvalni, jer služe za sidrenje (učvršćivanje) proteza, pri čemu nošenje, osobito donjih proteza, postaje znatno sigurnije, a žvakanje kvalitetnije.

Mogu li svi dobiti zubni implantat?
Pri pregledu pacijenata svakako treba obratiti pažnju na niz važnih čimbenika počevši od pomne i detaljne procjene općeg zdravstvenog stanja, trenutačni zdravstveni status, procjenu stanja oralne higijene, pacijentovu motiviranost za zahvat i njegova očekivanja; zatim na oralnu higijenu, pacijentove navike kao što su pušenje, način žvakanja i eventualno konzumiranje alkohola, te utvrditi parodontološki status postojećih zubi i eventualne okluzijske anomalije kao što su križni zagriz ili navike poput bruksizma (stiskanje i škripanje zubima).
Skoro svaki pacijent dobra zdravlja može postati kandidatom za ugradnju implantata, pa čak i u slučajevima nedostatka kosti potrebne za ugradnju istih. U takvim slučajevima dodaje se umjetna kost koja potiče rast koštanog tkiva i stvara se potpuna integracija implantata s okolnim tkivom.

Koliko je uspješna terapija zubnim implantatima?
Zubne implantate možemo proglasiti uspješnima ako prežive 10 godina, što je slučaj za 85-90% implantata. Uspješnost terapije implantatima varira zato što se usađuju u živo koštano tkivo koje se neprestano obnavlja i pregrađuje, ali ujedno stari i smanjuje svoj koštani volumen. Implantat nema zaštitu kao prirodni zub, koji ima parodontalni ligament kao prepreku prodoru bakterija prema zubnom korijenu. Radi toga je upravo brižna oralna higijena i redoviti posjet stomatologu glavna zaštita implantata kojom se sprečava razvoj upale mekih i tvrdih tkiva oko implantata što može dovesti do njegovog gubitka.

AKCIJSKI POPUST

 

Read More

Krunice i mostovi

Posted

Zubna krunica (navlaka) je “kapica” kojom se nadoknađuje zub – po obliku, veličini, čvrstoći – odnosno poboljšava se izgled zuba.

Kad se krunica cementira na svoje mjesto, ona potpuno prekriva krunu zuba – vidljivi dio zuba koji se nalazi u ustima.

Zubnu krunicu potrebno je napraviti u slijedećim uvjetima:

  • Kako bi se zaštitio oslabljeni zub (zub s opsežnim karijesom) od puknuća
  • Kako bi sačuvali dijelove već puknutog zuba
  • Kako bi nadoknadili zub koji je već puknuo ili koji je destruiran
  • Kako bi prekrili i učvrstili zub koji na sebi ima veliki ispun (plombu)
  • Kako bi usidrili most i nadoknadili zub koji nedostaje
  • Kako bi prekrili zub s promijenjenom bojom
  • Kako bi prekrili/nadogradili implantat

Kakve sve krunice postoje?

Trajne krunice mogu biti izrađene od metala, metal-keramike, potpune keramike i cirkon-keramike.

Metali koji se koriste za izradu metalnih krunica su: zlatne legure, legure drugih metala (npr. paladij, titan) ili legure s osnovom čelika (npr. nikal ili krom). Uspoređujući ih s ostalim tipovima krunica kod izrade potpune metalne krunice skida se manje zuba, a trošenje zuba u suprotnoj čeljusti je svedeno na minimum. Potpune metalne krunice podnose dobro žvačne sile i jako su dugotrajne. Također, metalne krunice manje pucaju i manje se lome. Najveći manjak je kod njih metalna boja koja narušava estetiku, zato su dobar izbor za stražnje molare koji su manje vidljivi.

Za razliku od potpunih metalnih krunica, metal-keramičke krunice mogu se napraviti u boji susjednog zuba, pa izgledaju potpuno kao običan zub. Ipak, njihov nedostatak je taj što je trošenje zuba u suprotnoj čeljusti jače u usporedbi s potpunim metalnim krunicama. Keramički dio krunice može se otkrhnuti ili odlomiti. Ponekad metal može prosijavati ispod keramike kao tamna crta, pogotovo uz rub gingive. Ove krunice su dobar izbor kako za prednje tako i za stražnje zube.

bezmetalne kruniceBezmetalne krunice su potpune keramičke krunice i cirkon-keramičke krunice najvjernije oponašaju prirodnu boju zuba i pogodnije su za ljude koji su alergični na metale. Odličan su izbor za prednje zube zbog svoje visoke estetike. Cirkon-keramičke krunice su uz sve to i jako čvrste. Kod ovih krunica nema prosijavanja metala uz rub gingive.

 

Privremene u odnosu na trajne krunice.

Privremene krunice mogu se izraditi u stomatološkoj ambulanti dok se trajne krunice moraju izraditi u zubotehničkom laboratoriju. Privremene krunice se izrađuju od akrilata i mogu se upotrijebiti kao privremeno rješenje dok se ne izradi trajna krunica u laboratoriju.

 

Koji su koraci u izradi krunice?

Koji su problemi vezani uz zubne krunice?

Što su onleji i ¾ krunice?

Koliko traju zubne krunice?

Treba li zub s krunicom posebnu njegu?

 

 

Read More

Cirkon keramika

Posted

bezmetalne kruniceCIRKON-KERAMIKA

Krunice izrađene iz cirkon-keramike su vrlo popularne i sve više zamjenjuju matal-keramičke krunice, pogotovo u stražnjem dijelu zubnog niza gdje se zahtjeva veća čvrstoća zbog većih žvačnih sila.

Izdržljive su, lako se održavaju i dugotrajne su. Povrh toga cirkon-keramičke krunice se zbog svoje translucentnosti dobro uklapaju u zubni niz te se teško razlikuju od odstatka prirodnog zubnog niza.

 

Što je cirkon-keramička krunica?

Ovaj tip krunice izrađen je od cirkona, vrlo čvrstog materijala koji je kompatibilan s ljudskim organizmom. Osim u stomatologiji, cirkon se upotrebljava i udrugim medicinskim granama, kao npr. za izradu umjetnih zglobova i dobro je poznat po svojoj čvrstoći i dugotrajnosti.

Cirkon je tip kristala koji je dugotrajan i neuništiv.

Uz to nema straha da tijelo odbaci cirkon ili razvije alergijsku reakciju. S toga se sve češće izabire za zamjenu umjesto metal-keramičkih krunica.

 

Prednosti cirkon-keramike

Ono što odlikuje cirkon-keramiku je čvrstoća, dugotrajnost, biokompatibilnost i visoka estetika, te minimalna preparacija zuba.

Ovo je idealan izbor za onog koji traži čvrstu krunicu koja će biti dugotrajna i kvalitetna, idealna za vraćanje estetike na onim mjestima gdje su zubi oštećeni ili su trajno promijenili boju.

 

Nedostaci cirkon-keramike

Jedan od nedostataka ovakve krunice je njena cijena koja proizlazi iz skupe obrade cirkona koji čini osnovu ovakve krunice. Drugi razlog je vrlo velika čvrstoća koja čini ovaj materijal pogodnim za sražnje zube, a koja može kod prekomjernog stiskanja zuba prouzročiti trošenje zuba u suprotnoj čeljusti.

 

POPUST

 

 

 

 

Read More

Bezmetalna keramika

Posted

Estetika bezmetalne keramike, nemjerljivo je ispred metal-keramičke i zato se koristi za korigiranje prednjih zuba. Razlog tomu je činjenica, da ona, isto kao i zub, propušta svjetlost, djeluje ‘’živo’’ i s toga ju je nemoguće uočiti u zubnom nizu.

Za razliku od klasičnih metal-keramičkih krunica koje se izrađuju od metalne jezgre na koju se nanosi keramika, bezmetalne krunice ne sadrže metal, što doprinosi vrhunskom estetskom učinku koje ove krunice imaju.

Razlikujemo e-max keramički sustav i cirkon-keramiku.

E-max keramičke krunice izrađuju se od čvrste, visoko-estetske keramike koja omogućuje postizanje prirodnog oblika, boje i translucencije zuba. To se posebno može vidjeti kod pojedinačnog nedostatka zuba gdje se nova krunica ne izdvaja ni po čemu od ostatka zubnog niza. Ovaj sistem pogodan je za izradu krunica u prednjem dijelu zubnog luka, štedeći tako zubno tkivo od prekomjernog brušenja.

U prednjem i stražnjem dijelu zubnog luka, gdje je potrebna veća čvrstoća, odnosno izrada mostova kojim nadoknađujemo veći broj zuba, umjesto e-max keramike, izrađujemo cirkon-keramiku koja umjesto metalne jezgre ima cirkon-oksid, materijal izvrsne čvstoće i visoke otpornosti na lom, odličan jer je biokompatibilan i za razliku od metala ne iritira desni.

 

Krunice i mostovi…

 

 

 

Read More

Materijali za ispune

Posted

POPUST

Uzroci zbog kojih dolazi do gubitka zubnog tkiva su različiti (karijes, trauma, parodontoza…) i s obzirom na opsežnost gubitka zubnog tkiva stomatolog ga nastoji nadoknaditi različitim tehnikama i materijalima. Razlikujemo direktne i indirekne metode nadoknade zubnog tkiva. Ispunima stomatolog nastoji u potpunosti nadoknaditi dio izgubljenog zubnog tkiva direktno u usnoj šupljini.

Stručnjaci dugi niz godina pokušavaju pronaći idealni materijal koji bi bio jednak prirodnoj strukturi zuba. Svojstva koja se ispituju su fizikalno-kemijska: čvrstoća, otpornost na trošenje i postojanost na kemijsku eroziju;  biološka: kompatibilnost s organizmom – bez iritacija po zubu, sluznici ili pojava alergijskih reakcija; estetska svojstva: potpuno uklapanje materijala u okolinu zubnog tkiva po strukturi, nijansi boje i translucentnosti; i jednostavnost rukovanja: materijal s kojima se jednostavno radi i jednostavno oblikuje.

Amalgam

Tijekom godina razvijali su se i u praksi upotrebljavali različiti materijali za ispune. Tu se najviše od svih zadržao amalgam koji se počeo upotrebljavati prije skoro dvjesto godina. Dentalni amalgam je slitina koja se sastoji od žive (oko 50%) pomiješane sa srebrom, kositrom, cinkom i bakrom. Amalgam se ne vezuje kemijski za zubno tkivo već mehanički prijanja u posebno isprepariranom obliku zubnog kaviteta. Još se uvijek koristi u mnogim dijelovima svijeta jer je jeftin, ima iznimnu čvrstoću i dugotrajan je. Međutim, njegova metalna boja koja s vremenom oksidira što mijenja njegov površinski izgled, ne zadovoljava kriterije estetike, a s obzirom da je dobro poznata toksičnost same žive, postoji niz studija koje dokazuju njegovu štetnost, mnoge države su ga shodno tome zabranile kao sredstvo za ispune.

Kompozitni materijali

Sredinom 20. stoljeća došlo je do razvoja drugih materijala za direktne ispune, kao što su kompozitni materijali, stakleno-ionomerni cementi, kompomeri… Te sve materijale s obzirom na njihovu osnovnu odliku – boju, popularno zovemo bijele plombe. Njihova zajednička odlika je da nisu topivi u slini, lijepo izgledaju, neosjetljive su na dehidraciju, lako se rukuje s njima i cijena im je prihvatljiva. Mogu se oblikovati tako da u potpunosti imitiraju oblik prirodnog zuba. Čvrsti su, dugotrajni i kozmetički bolji od tamnosivih amalgamima.
Kompoziti se definiraju kao kombinacija dvaju ili više kemijski različitih materijala s jasnim graničnim spojem između komponenti i svojstvima boljim od pojedinačnih komponenti. Sastoje se od tri dijela: organske smolaste matrice, anorganskih čestica punila i svezujućeg sredstva kojima se još dodaju i stabilizatori boje, inhibitori, pigment i aktivatorski sustav. Oni ostvaruju kemijsku vezu sa zubnim tkivom, pa preparacija zubnog ormarića ne mora biti tako opsežna i zahtjevna kao kod amalgama, što u konačnici štedi tvrdo zubno tkivo i čini ih prvim izborom od strane terapeuta. Većina modernih kompozita su fotopolimerizirajući materijali, stvrdnjavaju se kad se osvijetle svjetlom određene valne duljine. Nakon toga se mogu ispolirati kako bi se dobio konačni izgled i visoka estetika.
U zadnjih 20 godina, kompoziti su u mnogome poboljšani, pa sad podnose tlačnu silu i na stražnjim zubima. Današnji kompozitni ispuni manje se kontrahiraju nakon polimerizacije u odnosu na prijašnje vrste kompozitnih materijala. Dobro postavljen kompozitni ispun je ugodan, estetski lijep, čvrst i dugotrajan i može trajati 10 i više godina.

Read More

Sjajan nakit za zube

Posted

Zubni nakit se stavlja na prirodne zdrave zube. Nakit se proizvodi posebno za tu namjenu. Postoje cirkonske imitacije u raznim bojama, koje djeluju vrlo efektno. Postavljanje je bezbolno i ugodno i ne oštećuje zub.

Read More