Caklina (enamelum)

Posted in Top Ten, Vijesti

Caklina (enamelum, substantia adamantina)

Caklina je najtvrđa tvar u ljudskom tijelu. Pokriva vanjsku povržinu krune zuba. U zrelom stanju caklina je visoko mineralizirana i sadržava 96-98% anorganskih tvari (minerala). Kalcij i fosfat 2 su najzastupljenija sastojka cakline, te uz ione hidroksila tvore kristale apatita. Brojni anorganski sastojci javljaju se u tragovima. Najzastupljeniji su fluor i cink, a od minerala hidroksilapatit (90%). Drugih minerala ima mnogo manje.
Debljina cakline razlikuje se na pojedinim zubima i na određenim dijelovima zuba. Na kvržicama kutnjaka doseže prosječno 2,6mm, na kvržicama pretkutnjaka 2,3mm i na incizalnim bridovima sjekutića 2,0mm. Caklina se stanjuje prema zubnom vartu. Boja ovisi o njenoj debljini, s obzirom na to da je polupropusna. tanka caklina će biti žućkasto-bojele boje i zapravo će reflektirati boju dentina. Gustoća cakline smanjuje se od površine cakline prema unutrašnjosti zuba (caklinesko-dentinsko spojušte – CDS). Caklina je konačno formirana netom prije izbijanja zuba.
Sekundarno sazrijevanje cakline je neprestani proces promjena na caklinskoj površini gdje se događa dinamična izmjena iona između cakline i mineralnih iona tekućine koja oplakuje zub. Pritom se ugrađuju i manje topljivi ioni na površinski sloj cakline (remineralizacija).
Tvrdoća caklinevažna je osobina cakline, koja joj omogućava da zaštićuje podležeći dentin, te da služi i kao jedinstvena žvačna površina na kojoj se drobe, usitnjavaju i žvaču dijelovi hrane. Caklina zauzima 5-8 mjesto na Mohsovoj ljestvici tvrdoće (gdje je 1=grafit, a 10=dijamant).

Topljivost cakline

Topljivost cakline postoji u kiselom mediju. Na nju utječu neki ioni i molekule. Fluoridi je smanjuju. Tekućine usne šupljine tvore prirodni okoliš cakline i omogućuju ugrađivanje minerala u predhodno demineralizirane strukture zuba. Kod cakline i dentina novougrađeni minerali se sastoje većinom od kalcija i fosfora, ali mogu biti ugrađeni i drugi minerali (fluor) i organske tvari.

 

 

 

 

 

Vidi više:

Preosjetljivi zubni vratovi

Što živi u našim ustima?

Interdentalna četkica

Svakodnevna oralna higijena